น้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จ. เชียงใหม่ เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ภายในพื้นที่ประกอบไปด้วยบ่อย่อยมากกว่า 50 บ่อ และมีบ่อใหญ่ทำเลียนแบบน้ำพุร้อนแกเซอร์ในธรรมชาติ โดยขุดเจาะและวางระบบท่อลงไปในชั้นหินร้อนที่มีการไหลของน้ำบาดาลเข้าไปสะสมภายในบ่อ เป็นผลให้น้ำมีอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด และมีแรงดันเอาไอร้อนพุ่งตามระบบท่อขึ้นมาสูงเหนือพื้นดินประมาณ 30 m. เป็นเวลา 3 นาที และหยุดพุ่งประมาณ 30 นาที สลับกันไป

น้ำพุร้อนฝาง จ. เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง

นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาบ่อน้ำพุร้อนฝาง มักจะมาแช่น้ำแร่ แช่เท้า หรือแช่ตัว โดยทางบ่อน้ำพุร้อนฝาง มีห้องแช่ส่วนตัวไว้บริการ นอกจากนี้แล้วยังมีบริการสปา นวดน้ำมัน นวดเท้า พอกภูโคลน

ค่าบริการห้องแช่น้ำแร่

 • ค่าบริการท่านละ 50 บาท ใช้บริการ สอง ท่านขึ้นไปต่อห้อง
 • ราคาเหมาห้อง ห้องละ 150 บาท ใช้บริการ 3 ถึง 5 ท่าน
 • ถ้าต้องการใช้บริการ หนึ่ง ห้อง ต่อ หนึ่ง คน คิดห้องละ 100 บาท
 • ใช้บริการครั้งละ 30 นาที
น้ำพุร้อนฝาง

บริการผ้าเช่า

 • ผ้าถุงผืนละ 10 บาท
 • กางเกงตัวละ 10 บาท
 • ผ้าขนหนูผืนเล็ก 10 บาท
 • ผ้าขนหนูผืนใหญ่ 15 บาท

บ่อแช่ส่วนตัว

ข้อปฎิบัติในการอาบน้ำแร่

 1. อาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงบ่อน้ำพุร้อนฝาง
 2. ห้ามใช้สบู่แชมพูในอ่าง
 3. ห้ามสูบบุหรี่
 4. ถอดเครื่องประดับเงินก่อนลงอ่าง
 5. อาบไม่เกิน 20 นาที

บ่อทรงกลมมีระดับความลึก สอง ระดับ เหมาะสำหรับท่านั่งแช่

หลังจากแช่น้ำร้อนจนสบายตัวแล้ว แนะนำให้เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และซื้อไข่ไก่ดิบมาต้มในบ่อ ทดสอบความร้อนของบ่อน้ำพุร้อน เชื่อกันว่าไข่ต้มจากบ่อจะมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์

ทางอุทยานฯ ได้ทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยให้เดินในเส้นทาง แอ่งน้ำด้านล่างเป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศา

ถ้าอยากเห็นน้ำพุร้อนพุ่งสูงขึ้น ต้องรอเวลา เพราะจะพุ่ง สาม นาที และ หยุด 30 นาที

บ่อต้มไข่ บ่อที่น้ำพุร้อนทุกที่ต้องมี

ระยะเวลาในการต้มไข่

 • ไข่ไก่ 20ถึง30 นาที
 • ไข่นกกระทา 15ถึง20 นาที

ภายในน้ำพุร้อนฝาง เป็นพื้นที่เปิด ถ้ามีเด็กไปด้วยต้องระวังไม่ให้ออกนอกเส้นทาง น้ำในบ่อย่อยมีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศา

บริเวณแอ่งน้ำจะมีสีต่างๆ เป็นสีของแร่ธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน

เวลาทำการ :ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.30ถึง19.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว :ตลอดทั้งปี ช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษ
ค่าเข้าชมคนไทย 20 บาท,  เด็ก 10 บาท, รถยนต์ 30 บาท, จักรยานยนต์ 20 บาท, จักรยาน 10 บาทชาวต่างชาติ 200 บาท, เด็ก 100 บาท

การเดินทาง

รถยนต์ :เดินทางจากเชียงใหม่ ใช้ถนนโชตนา (107) ผ่าน อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว จนถึง อ.ฝาง จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.แม่อาย ขับรถตามป้ายไปอีก 8 km. จะถึงน้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

By Tip

You missed