อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา ที่มีบรรยากาศ และถ่ายรูปที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกผาตะเคียน น้ำตกแควมะค่า จุดชมวิว โขดหินตามลำน้ำที่มีลักษณะแปลกๆ มีเนื้อที่ประมาณ 527,500 ไร่ หรือ 844 ตารางกิโลเมตร

ความเป็นมาในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เดิมบริเวณน้ำตกปางสีดา นั้นจะเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะจัดบริเวณน้ำตกปางสีดา ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการรักษาพื้นที่ต้นน้ำลำธารและสภาพป่าธรรมชาติ ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งให้เป็นวนอุทยานแห่งชาติ ชื่อว่า วนอุทยานปางสีดา เมื่อปี พ.ศ. 2521 ต่อมา กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้ทำรายงานสำรวจเบื้องต้น กำหนดให้ป่าน้ำตกปางสีดาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนกัน ปกคลุมไปด้วยผืนป่า ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและนกกว่า 300 ชนิด จึงเหมาะแก่การมาศึกษาเรื่องสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่ง ภายในเขตอุทยานฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย เช่น น้ำตกปางสีดาเป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง 8 เมตร น้ำตกผาตะเคียนอยู่ห่างจากน้ำตกปางสีดา ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหน้าผาสูง 20 เมตร ในช่วงฤดูฝนสายน้ำจะไหลทิ้งตัวลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ดูสวยงามมาก ทุ่งหญ้าบุตาปอด เป็นทุ่งหญ้าที่มีสัตว์ป่าจำนวนมากเข้ามาอาศัยหากินเหมาะสำหรับศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่า จุดชมวิวลักษณะเป็นหุบเขากว้างมีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้เป็นอย่างดี น้ำตกแควมะค่าตั้งอยู่ลึกจึงเหมาะสำหรับผู้ที่รักการเดินป่า และบริเวณใกล้เคียงมีน้ำตกรากไทรน้อยด้วย

สำหรับเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดานั้นจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงต้นเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ขบวนแห่หุ่น ผีเสื้อ และการประกวดหุ่นผีเสื้อ กิจกรรมทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อ เรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมดูผีเสื้อและแนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อจากนักดูผีเสื้อและนักถ่ายภาพ ชมนิทรรศการภาพ ถ่ายผีเสื้อ รวมทั้งพาดูผีเสื้อตามจุดต่าง ๆ ของอุทยาน ฯอย่างใกล้ชิดและถูกต้องพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับสายพันธุ์ ผีเสื้อที่มีอยู่กว่า350 สายพันธุ์ นำนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเยือนผืนป่าปางสีดาได้เดินศึกษาธรรมชาติ และชมผีเสื้อนานาพันธุ์ ตามเส้นทางดูผีเสื้อ การชมผีเสื้อควรเริ่มต้นตั้งแต่ เช้าช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. แสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า โดยจุดชมผีเสื้อปางสีดามีดังนี้

จุดที่ 1 นั้นคือ ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจะสามารถพบเห็นได้ตั้งแต่บริเวณลานที่กางเต็นท์ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยจะพบผีเสื้อวงศ์บินเร็วตั้งแต่เช้าในฤดูฝนจะพบผีเสื้อสกุลบารอนหลายชนิดลงกินผลไม้สุกใต้ต้นมะม่วงในเดือนเมษายนจะพบดักแด้ผีเสื้อหนอนคูนจำนวนนับหมื่นในบริเวณรอบ ๆ ศูนย์บริการ

จุดที่ 2 ก็คือตรงบริเวณน้ำตกปางสีดา ซึ่งหากนักท่องเที่ยวได้ลองฉีดน้ำทิ้งไว้สักพักแล้ว ท่านก็จะได้เห็นผีเสื้อลงมากินเกลือแร่หากเดินตามน้ำตกไปก็จะได้พบกับผีเสื้อ นานาชนิด โดยเฉพาะวงศ์ผีเสื้อหางติ่ง และผีเสื้อ หนอนกระหล่ำ

จุดที่ 3 คือตรงบริเวณน้ำตกลานหินดาด เริ่มต้นตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 6 โดยที่จะเดินผ่านทุ่งกระทิงสองข้างทางจะพบกับผีเสื้อสกุลผีเสื้อป่านานาพันธุ์ เช่น กาหลิบแดง พระเสาร์ใหญ่และที่ปลายทางจะ พบกับ “ น้ำตกลานหินดาด ” และชม “ กล้วยไม้ป่า ” ดอกไม้งาม

ช่วงหน้าฝน จุดที่ 4 ตรงบริเวณห้วยน้ำเย็น จะเป็นที่ตั้งของหน่วย ปด.5 อากาศจะเย็นสบายตลอดปี หากเดินไปตามลำห้วยจะพบกับ ผีเสื้อที่หายากหลายชนิด เช่น ผีเสื้อลายซิกแซก ฟ้าเฟลเดอร์ตาแมวม่วง

จุดสุดท้าย ตรงแหล่งน้ำซับกม.26  เริ่มต้นที่ชุดวิว กม.25 ทำให้ได้ชมความเขียวขจีของผืนป่าตะวันออก และเป็นป่าต้นน้ำ ของแม่น้ำบางปะกง เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรเศษจะพบ แหล่งน้ำซับอยู่กลางถนน ซึ่งผีเสื้อจะพากันมากินโป่ง สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยผีเสื้อวงศ์บินเร็ว

น้ำตกปางสีดา นั้นจะอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ ประมาณ 800 เมตร เป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูงประมาณ 8 เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นและจะมีน้ำ มากในช่วงฤดูฝน

By Tip

You missed