อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ เจ็ด พระองค์ อย่างที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่เด็ก ว่าประวัติศาสตร์ประเทศไทยนั้น ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ มากมาย กว่าจะถึงวันที่ประเทศชาติเป็นปึกแผ่น อย่างเช่นปัจจุบัน ในวันนี้ เราก็ได้มีโอกาสเดินทางไปสักการะ น้อมรำลึกถึงคุณความดีของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคก่อน ที่ “อุทยานราชภักดิ์” หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์

อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ ก่อสร้างโดยกองทัพบก โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย ทิศตะวันตกติดภูเขา และ ด้านหน้าเป็นทะเล ขณะเดียวกันผังการตกแต่งจัดวางยังทำตามตำราพิชัยสงคราม เกี่ยวกับการตั้งค่ายสร้างเมือง และ วางกระบวนทัพในอดีต ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อ เรื่องดวงชะตา และ ความมั่นคงของประเทศ ถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นเป็นรูปร่างของดาวแปดเหลี่ยม ชื่ออุทยานราชภักดิ์ ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อได้ยืนมองใกล้ ๆ จะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการของรูปหล่อสำริดขนาด 13.9 m. มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ออกแบบโดยช่างจากกรมศิลปากร พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ อันได้แก่

 1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ( สมัยกรุงสุโขทัย )
 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( สมัยกรุงศรีอยุธยา )
 3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ( สมัยกรุงศรีอยุธยา )
 4. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( สมัยกรุงธนบุรี )
 5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ( รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )
 6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )
 7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )

     ที่เด่น ๆ อีก หนึ่ง อย่าง คือ สายพระเนตรของบูรพกษัตริย์ทั้ง เจ็ด พระองค์ จะมาบรรจบกันเป็น 1 เดียวบริเวณด้านหน้าอุทยานราชภักดิ์ ทุกพระองค์ยืน และ ถือศาสตราวุธ เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งน่าเกรงขาม และคอยปกปักรักษาบ้านเมืองสืบไป

กองทัพบก ได้ดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อ. หัวหิน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จะใช้พื้นที่ก่อสร้างอุทยาทั้งหมด สองร้อยยี่สิบสอง ไร่ ซึ่งองค์ประกอบโดยรวมของอุทยานราชภักดิ์ จะมีโครงสร้างหลักๆ ที่สำคัญ ทั้งหมด สาม ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งประเทศไทย ทั้งหมด เจ็ด องค์

ส่วนที่ สอง : ลานอเนกประสงค์ของอุทยาน มีเนื้อที่ทั้งหมด เจ็ดสิบหนึ่ง ไร่ ใช้สำหรับทำพิธีการที่สำคัญของกองทัพบก และ รับรองบุคลากรที่สำคัญจากต่างประเทศ

ส่วนที่ สาม : อาคารพิพิธภัณฑ์อุทยานราชภักดิ์ หรือ ห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์อุทยานราชภักดิ์ โดยจะ รวบรวม และ จัดทำพระราชประวัติ และ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะทำการสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

อุทยานราชภักดิ์

 • ที่ตั้ง : สวนสนประดิพัทธ์ ถนนเพชรเกษม ต. หนองแก จ. ประจวบคีรีขันธ์
 • เปิด : 08.00 – 18.00 น.
 • โทร : 0 – 3290 – 0607
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/rajabhaktipark/ , www.rajabhaktipark.in.th

By Tip

You missed